červenec 11 Olga červenec 12 Bořek červenec 13 Markéta červenec 14 Karolína červenec 15 Jindřich červenec 16 Luboš červenec 17 Martina

Kdy slaví svátek Karolína?

Karolína má svátek 14. července.

Význam jména Karolína

Karolína (někdy také krátce Karolina) je ženské křestní jméno německého původu.
Jedná se o ženský protějšek jména Karel, v cizích jazycích jsou odpovídající jména Charlotte, Caroline, ale také Lotte či Lola. Základem jména je germánské obecné jméno karlaz a staroněmecké kar(a)l s významem muž nebo chlap. Když se franští majordomové tohoto jména pozvolna zmocňovali franského trůnu a Karel Veliký vytvořil obrovskou říši, rozšířilo se toto jméno i za hranice ve významu panovník, ze kterého vzniklo české král, polské król, jihoslovanské kralj i maďarské király.

Osobním číslem tohoto jména je 2 - dobrota
Karolíny nikdy nikomu úmyslně neublíží, vždy soucítí s jinými a snaží se pomáhat jim. Nic nežádají za svou pomoc, ale přesto vždy dostanou to, po čem zatouží.
Jsou vyvolenými osudu a jsou narozené pod šťastnou hvězdou.
Když dáme dítěti toto jméno, jakoby jsme mu dali dar, nebo významnou pomůcku, která se mu v životě velmi sejde. Toto jméno je skvělé a má vynikající pozitivní vibraci. Karolíny jsou odměňovány za všechno dobré hned, nemusí čekat, nebo být vypočítavé.
Když někomu podají pomocnou ruku, následně se jim podaří něco osobní dosáhnout.
Pouze pokud žijí v nepřejícném a závistivém prostředí, tak je možné, že budou reagovat jinak, ale jejich podstata se nakonec projeví a ony budou představovat upřímné a chápající osobnosti.
Toto jméno je vhodné pro: Váhy, Štíra, Střelce a Blížence.
Vhodnou barvou je červená.

červenec 14 Karolína