květen 27 Valdemar květen 28 Vilém květen 29 Maxmilián / Maxim květen 30 Ferdinand květen 31 Kamila červen 1 Laura červen 2 Jarmil

Kdy slaví svátek Gabriel?

Gabriel má svátek 24. března.

Význam jména Gabriel

Gabriel (hebrejsky gavrí'él "Bůh je mocný") je původně židovské jméno, jehož popularita souvisí se jménem archanděla Gabriela ze starozákonní knihy Daniel a Lukášova evangelia.
Význam jména se vykládá jako "muž boží", "Bůh je silný", "Bůh je moje síla", "hrdina boží", nebo jako "přemohl mě Bůh". Podle českého kalendáře má svátek 24. března. Můžeme se s ním setkat i jako s příjmením.
Dívčí forma tohoto jména je Gabriela.

březen 24 Gabriel