květen 27 Valdemar květen 28 Vilém květen 29 Maxmilián / Maxim květen 30 Ferdinand květen 31 Kamila červen 1 Laura červen 2 Jarmil

Kdy slaví svátek Emanuel?

Emanuel má svátek 26. března.

Význam jména Emanuel

Emanuel (hebrejsky Imanuel či Immánú-él) je mužské rodné jméno hebrejského původu. Je to symbolické jméno, které podle proroka Izajáše má dostat potomek dívky (podle Septuaginty/Vulgáty syn panny). Znamená "Bůh s námi" a narození dítěte má být znamením Boží věrnosti judskému králi Achazovi

březen 26 Emanuel